FANDOM


Na tej stronie są zawarte wszystkie zasady przyznawania użytkownikom dodatkowych uprawnień. Zasady te wchodzą w życie z dniem 27 lipca 2016 roku.

Wymagania

Żeby użytkownik mógł otrzymać dodatkowe uprawnienia, musi spełniać następujące warunki:

 1. Aktywność na wiki (przynajmniej 25 nieusuniętych edycji i zmian w rejestrze łącznie w ciągu ostatnich 30 dni)
 2. Brak blokad na koncie
 3. Przestrzeganie regulaminu
 4. Dobry kontakt z innymi użytkownikami
 5. Chęć pomocy
 6. Umiejętność edycji na poziomie zwykłego użytkownika
 7. Poprawne posługiwanie się językiem polskim (ortografia, interpunkcja, gramatyka itp.)

Dodatkowo, do określonego typu uprawnień trzeba spełnić osobne wymagania:

Moderator dyskusji

 1. Częste udzielanie się w dyskusjach
 2. Brak ostrzeżeń za spamowanie
 3. Brak tworzenia bezsensownych wątków

Moderator treści

 1. Częste edycje w głównej przestrzeni nazw (bez prefiksów, takich jak "Użytkownik:" itp.)
 2. Częste poprawianie złych edycji i wandalizmów
 3. Brak bezsensownych edycji

Rollback

 1. Częste edycje w głównej przestrzeni nazw
 2. Częste poprawianie złych edycji i wandalizmów

Administrator

 1. Zaufanie wśród innych użytkowników
 2. Umiejętność rozstrzygania sporów
 3. Brak blokad na czacie
 4. Brak ostrzeżeń za spamowanie
 5. Częste udzielanie się w sprawach dotyczących społeczności
 6. Brak bezsensownych edycji
 7. Częste edytowanie stron w głównej przestrzeni nazw
 8. Przynajmniej miesięczny staż na wiki
 9. Umiejętność edycji w trybie źródłowym
 10. Mile widziane doświadczenie w byciu administratorem oraz znajomość kodów takich, jak HTML czy CSS

Biurokrata

 1. Osoba chcąca zostać biurokratą musi spełniać wszystkie wymagania na administratora
 2. Staż na wiki - przynajmniej dwumiesięczny

Inne postanowienia

 1. Powyższa lista wymagań nie jest wersją ostateczną - administrator w każdej chwili może ją zmienić, a użytkownik ubiegający się o uprawnienia jest zobowiązany do zapoznania się z najbardziej aktualną wersją
 2. Jeśli po zgłoszeniu użytkownika wymagania zostaną zmienione, użytkownik ma obowiązek dostosować się do najnowszej wersji
 3. By głosowanie zostało zatwierdzone, przynajmniej 80% członków administracji musi być za przyznaniem dodatkowych uprawnień
 4. W wyjątkowych sytuacjach administracja może zignorować niektóre punkty lub jakieś dołożyć, jednak musi mieć to uzasadnienie i jest to sytuacja wyjątkowa. Jednak w normalnych przypadkach wszystkie punkty są brane pod uwagę
 5. Jeśli po przyznaniu uprawnień powyższe wymagania zostaną zmienione, nie dotyczą one użytkownika, który właśnie takowe uprawnienia dostał
 6. Decyzja każdego z członków administracji musi być właściwie uzasadniona - wyjaśnienia typu "jestem za, bo go/ją lubię" nie są właściwe
 7. Głosy każdego członka administracji są brane pod uwagę, ale ostateczną decyzję podejmuje założyciel lub (w przypadku nieobecności) najaktywniejszy biurokrata

Kandydatury

Żeby złożyć kandydaturę, wejdź na stronę Dżemożercy Wikia:Wnioski o uprawnienia/Zgłoszenia i złóż kandydaturę według znajdujących się tam instrukcji. Administratorzy patrolujący ostatnie zmiany na pewno zauważą Twoje zgłoszenie i wtedy zaczną podejmować decyzje w sprawie Twojego zgłoszenia. Jeśli po tygodniu nikt nie odpowie, możesz napisać na tablicy któregoś z aktywnych administratorów w tej sprawie. Rozpatrywanie zgłoszenia trwa 30 dni, w wyjątkowych sytuacjach może zostać przedłużone.